Navádění materiálu

Mnoho procesů vyžaduje přesné vedení materiálu. Systémnavádění materiálu FMS zjistí pozici materiálu pomocí senzorů, vypočítá odchylku od referenční polohy a udržuje materiál v požadované poloze aktuátorem otočného rámu. Široká škála prvků pro měření napětí v pásu a produktů pro navádění materiálu FMS nabízí mnoho možných řešení pro pokrytí prakticky všech aplikací. 

 

Řízení v uzavřené smyčce

1) Senzor snímá polohu materiálu

2) Regulátor vedení materiálu vypočítává odchylku od referenční polohy a podle toho ovládá aktuátor otočného rámu

3) Aktuátor otočného rámu udržuje polohu materiálu na referenčním umístění

FMS - webMASTER a webDIRECTOR

Systém vedení materiálu FMS je namontován co nejblíže místu, kde je požadována polohová přesnost. U systému FMS-webMASTER by délka otočného rámu (L) měla být stejná jako maximální šířka materiálu (Mmax). Pro optimální kontrolu je senzor snímající polohu materiálu namontován co nejblíže u výstupu otočného rámu. U systému FMS-webDIRECTOR bude vedení materiálu probíhat prostřednictvím virtuálního bodu obratu otočného rámu. 

FMS - winderGLIDE

Aktuátory řady FMS-winderGLIDE byly speciálně navrženy pro použití u odvíjecích a navíjecích stanic. Díky využití výkonných pohonů jsou vhodné pro přesouvání velkých rolí a stojanů. Senzor snímající polohu materiálu je namontován u nejbližšího napínacího válce. Použití elektrických pohonů aktuátorů FMS oproti hydraulickým jednotkám je výhodnější zejména při zpracování potravin a farmaceutických obalů, protože zde nehrozí riziko kontaminace například oleji nebo jinými hydraulickými kapalinami.

Manažer produktu

Martin Báča
Tel. +420-547 125 320 
baca@bibus.cz

Prodejní technik

Zdeněk Kyjovský
Tel. +420-547 125 312
kyjovsky@bibus.cz