Vřetenové průtokoměry (SRZ)

pro vysoce viskózní a abrazivní média

Vřetenový průtokoměr (SRZ) pracuje na principu posunutí. Ve válcovém pouzdru leží dvě cykloidní spirálová vřetena s geometricky lapovanými profily, které do sebe vysokou přesností zapadají. Tím se vytvoří uzavřené měřicí komory mezi vřetenovými profily a stěnou pouzdra, kudy se přenáší měřené médium. Médium je nuceně vedeno a protéká otvory měřicí komory v axiálním směru, což způsobuje otáčení vřeten. Tento proces je bez pulzací s minimálním únikem. Rychlost otáčení vřeten je přesně úměrná objemovému toku ve velmi širokém rozsahu. K vyhodnocení jsou k dispozici impulzy na jednotku objemu. Díky minimální ztrátě tlaku a nízkému střihu je vřetenový průtokoměr KEM obzvláště vhodný pro měření vysoce viskózních médií.

Technické vlastnosti

  • Velký rozsah měření (0,04 l / min až 400 l / min)
  • Velmi vysoké rozlišení
  • Vynikající reprodukovatelnost
  • Široký rozsah měření
  • Nízká tlaková ztráta
  • Materiály odolné proti korozi
  • Robustní konstrukce s dlouhou životností

Produktová řada průtokoměrů SRZ

» Vřetenové průtokoměry ve standardním provedení (SRZ ST)

pro vysoce viskózní a abrazivní média

Řada vřetenových průtokoměrů SRZ ST (standardní verze ST) jsou zařízení k měření průtoku, která se používají hlavně ve vysoce viskózních, abrazivních, plněných, mazacích a nemazacích médiích.

Kolísání teploty a změna viskozity média ovlivňují přesnost měření SRZ ST jen okrajově. Díky tomu je zvláště vhodný pro použití ve zkušebních zařízeních a pro měření s měnícími se aplikačními podmínkami. Kromě toho se vřetenový průtokoměr vyznačuje širokým rozsahem měření, nízkým smykovým napětím měřeného média a nízkou ztrátou tlaku. SRZ ST je ideální pro měření husté hmoty, polymerů, tmelů a vysoce viskózních médií všeho druhu.

» Vřetenové průtokoměry v kompaktním provedení (SRZ Compact)

s integrovanou elektronikou snímače s vysokým rozlišením

Kompaktní vřetenový průtokoměr se používá hlavně v aplikacích s vysoce viskózními, abrazivními a plněnými, mazacími a nemazacími médii. Elektronika s extrémně vysokým rozlišením integrovaná do měřicího zařízení podporuje měření nejmenších dávek v aplikacích s nejvyššími požadavky na reprodukovatelnost.

SRZ compact je určen k přesnému měření objemového průtoku v různých médiích. Patří sem lepidla, těsnicí materiály a polymery i všechny druhy tuků a olejů.

.

» Vřetenové průtokoměry s kuličkovým ložiskem (SRZ KL)

pro vysoce viskózní, ne abrazivní média

Vřetenový průtokoměr SRZ KL (verze KL s kuličkovými ložisky) je objemový průtokoměr určený především pro mazací neabrazivní kapaliny. Kolísání teploty a výsledná změna viskozity média ovlivňují přesnost měření SRZ KL jen okrajově. Vysoká přesnost měření a široký rozsah měření z něj činí ideální průtokoměr ve zkušebních zařízeních a pro aplikace s kolísavými provozními podmínkami.

» Vřetenové průtokoměry s vysokým rozlišením (SRZ s vysokým rozlišením)

s integrovanou elektronikou snímače

Řada vřetenových průtokoměrů s vysokým rozlišením se používá hlavně v aplikacích s vysoce viskózními, abrazivními, plněnými, mazacími a nemazacími médii. Elektronika s extrémně vysokým rozlišením integrovaná do měřicího zařízení podporuje měření nejmenších dávek v aplikacích s nejvyššími požadavky na reprodukovatelnost.

Vysoké rozlišení SRZ je určeno k přesnému měření objemového průtoku v různých médiích. Patří sem lepidla, těsnicí materiály a polymery i všechny druhy tuků a olejů.

Kontakt

Manažer produktu

Vladimír Duchoň
Tel. +420-547 125 324
Mob. +420-604 288 858
duchon@bibus.cz

Prodejní technik

Ondřej Gazda
Tel. +420-547 125 305
Mob. +420-775 035 055
gaz@bibus.cz