Hydraulické ventily TOKYO KEIKI / TOKIMEC

Japonská společnost Tokyo Keiki Co., Ltd., též po dlouho dobu známá pod starším názvem Tokimec, je jedním ze světových lídrů v oblasti vývoje a výroby hydraulických, pneumatických a elektronických systémů. Společnost se orientuje především na strojírenské segmenty v rámci lodního a obraného průmyslu. Pro český trh pak je relevantní zaměření pro vstřikovací lisy, tlakové lití a obráběcí stroje.

Společnost BIBUS je jedno z mála firem v Evropě (a téměř jedinou ve střední Evropě), která oficiálně distribuuje hydraulické výrobky a komponenty Tokyo Keiki. Japonskou kvalitu obecně utvrzuje fakt, že na trhu se stále nachází plně funkční komponenty se starou obchodní značkou (do roku 2008) – Tokimec

Hydraulické komponenty pak v portfoliu reprezentuje široká škála čerpadel, ventilů, aktuátorů, senzorů, agregátů a související řídící elektroniky.

Základní hydraulický sortiment

 1. Hydraulické solenoidové rozvaděče (4/2 a 4/3)
 2. Lamelové pumpy s konstantním průtokem (SQP)
 3. Motor pumpy (ESS)
 4. Axiální pístové čerpadla s proměnným geometrickým objemem (PH)
 5. Vestavné ventily s dálkovým bezdrátovým řízením (CVSW)
 6. Vysokotlaká pístová čerpadla s proměnným geometrickým objemem (PHC)
 7. Malé agregáty s nízkou hladinou hluku (TJ-PAC)
 8. Hydraulické, kompaktní agregáty s nízkou spotřebou (QV-PAC)
 9. Digitální kontroléry, displeje

1. Regulace tlaku

Tlakové a redukční ventily slouží k omezení vstupního tlaku čerpadla, tlaku v regulované obvodu či jako pojistné, bezpečnostní ventily. Hlavní funkcí těchto ventilů je udržování tlaku v okruhu pod nastavenou maximální úrovní, sekvenční vypouštění a odpojování okruhů při předem nastavených hodnotách tlaku.

TCG20; TCG50; TCG80; CG-03; CGL, C-175; CGR-02; TGMCR-3; TGMSL-3; URG; RG(2)-3F-Flui-trol; R(C)G; XG1; X(C)G, XGL; BLG

2. Regulace průtoku

Škrtící ventily jsou díky proměnlivému průtočnému průřezu schopny regulovat rychlost výstupních aktuátorů (rychlost pochybu pístnice, regulace otáček hydromotoru). Ventily lze rozlišit do tří podskupin, na:

 1. jednoduché variabilní škrtící klapky upravující plochu průtoku, v reakci na tlakové zatížení mění i průtok
 2. ventily automaticky udržují stabilní průtok i při změnách tlaku (zátěž),
 3. ventily automaticky udržují stabilní průtok i při změnách tlaku (zátěž) a teploty (viskozita)

TCG20; TCG50 to 80; CG-03; CGL; C-175; CGR-02; TGMCR-3; TGMSL-3; URG; RG(2)-3F-Flui-trol; R(C)G; XG1; X(C)G, XG; BLG

3. Rozvaděče a solenoidové ventily (4/2 a 4/3) 

Přehledový produktový list: odkaz zde.

Standartní sérii rozvaděčů ovládaných elektromagnety, doplňují ventily řízené pákou či vačkou. Tokyo Keiki též nabízí škálu rozvaděčů ovládaných pilotním ventilem, vyhovující průmyslovým aplikacím, které vyžadující vysoký objemový průtok.

DG4M4; DG4V-3; DG4V-5; DG5V-7/DG5V-H8; DG5S-10; DG4VC-3; DG4VC-5; DG4VL-3; DG4VL-5; DG4VS-3; DG4VS-5; DG4SM-3; DG4V-3-SW; DG4V-5-SW; DG4V-3, 100; COMNICA; PD3; DG3V-7/DG3V-H8; DG3S-10; C-552/C-572; DG/T*M2; DG20S-3; DG2S*-01; DG17V

4. Modulární ventily TGM série (vestavný ventil + připojovací deska)

Stavebnicové ventilové systémy umožňují snadnou vyměnitelnost či dodatečnou úpravu hydraulického okruhu. Pomáhají tak zákazníkovi snižovat náklady spjaté se zaváděním inovací ve výrobě či při běžné servisní údržbě.

C*M; RM(2); XM1; FN(1)M; DM8M; 4C2M; SM1; FP, FM; DGB, DGC, XAM; TGMC(2)-3, 50 series; TGMR(1)-3, 50 series; TGMX2-3, 50 series; TGMFN-3, 50 series; TGMDC-3, 51 series; TGMPC-3, 51 series; TGMC(2)-3; TGMRC-3; TGMFS-3, 50; TGMHX; TGMSH-3; DGMPS-3; TGMA-3; TGMC(2)-5, 50 series; TGMR1-5, 50 series; TGMRC-5, 50 series; TGMX2-5, 50 series; TGMFN-5, 50 series; TGMDC-5, 50 series; TGMPC-5, 50 series; TGMFS-5, 50 series; TGMA-5; TGMC-7, 50 series; TGMRC-7, 50 series; TGMX2-7, 50 series; TGMFN-7, 50 series; TGMDC-7, 50 series; TGMPC-7, 50 series; TGMFS-7, 50 series; TGMFS-8, 50 series

5. Proporcionální ventily

Proporcionální rozvaděče plynule regulují výstupní veličinu v celém rozsahu pracovního intervalu. Vysoké nároky na přesnost výroby, požadují precizní regulaci. Tokyo Keiki nabízí proporcionální ventily s řídící elektronikou buď přímo integrovanou na tělo ventilu (tzv. „on board“) nebo externě umístěného kontroléru. Tyto ventil lze obecně též rozdělit na ventily se zpětnou vazbou (integrované snímače polohy, příp. přímo regulované veličiny) či bez ní. Základní portfolio obsahuje proporcionální rozvaděče, tlakové či redukční ventily.

EPCG2-01; EPCG2-03/06/10; EPFG-01; EPF(R)G; EPDG1-3; EPMX2-3/5; ECMA1; EPAD EP series; P-X/Z EP; PB-X/Z EP series

6. Jiné

Jednosměrné ventily, cartridge systémy, cartridge pouzdra, odvzdušňovací ventily, fitinky, mezidesky, příruby, filtry aj.

Kontakt

Manažer produktu

Josef Poul
Tel. +420-547 125 326
poul@bibus.cz

Manažer produktu

Libor Štourač
Tel. +420-547 125 323
stourac@bibus.cz

Manažer produktu

Radim Poledník
Tel. +420-547 125 328
polednik@bibus.cz